Categories

tài khoản ngân hàng

Vì lượng khách hàng đặt mỗi ngày khá nhiều, nên khi chuyển khoản xong, quý khách vui lòng nhắn tin lại một lần nữa qua số điện thoại sau 090.777.64.61 với nội dung:
 
- Họ tên:
- Địa chỉ:
- Số ĐT:
- Tên SP:
- Tên ngân hàng:
- Nội dung CK: 
- Tài khoản ngân hàng: 
  

- Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Duy

- Số tài khoản : 0041000332083

- Chi Nhánh: Đà Nẵng

- Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Duy

- Số tài khoản : 19032254487015

- Chi Nhánh: Phú Mỹ Hưng, Tp.HCM

-Chủ Tài Khoản: Nguyễn Anh Duy

-Số Tài Khoản: 126905424

-Chi Nhánh: Sài Gòn

-Chủ Tài Khoản: Nguyễn Anh Duy

-Số Tài Khoản: 0521042137088

-Chi Nhánh: Sài Gòn